3M Scotch - spotřebitelská soutěž


Pro splnění cíle, kterým bylo zvýšení prodeje, jsme použili spotřebitelskou hru s aspektem sociálního nakupování. Hlavními výhodami použité strategie jsou dlouhá expozice cílové skupiny vůči značce, spontánní šíření samotnými účastníky, on-line data a vytváření databáze s cennými údaji a propojení s Facebookem. Hra je živá a plně transparentní.

Celé portfolio produktů rostlo po dobu kampaně o více jak 10 % a vybraná skupina výrobků o 28 %. Bylo odehráno 32 her s 2500 produkty. Celková návštěvnost byla více jak 10 000 návštěv za tři měsíce,  z toho cca 11 % návštěvníků se vrátilo více jak 9x.

Chcete to vyzkoušet?

Novinky Kontakt