Světlo pro svět


Pro neziskovou organizaci je direct mail důležitým nástrojem pro získávání pomoci potřebným. Díky této spolupráci pro nás naše práce získává další rozměr a je pro nás povzbuzením, když se povede díky získaným prostředkům pomoci především dětem.

Vždy si uvědomíme, že věnovat se marketingu a reklamě má smysl.

V každém oboru, zeptejte se více

Novinky Kontakt